El reparto de panoli

Tortosa, Tarragona, 2017

De cop comprenc, que l’home és la memòria (De golpe comprendo, que el hombre es la memoria)

Gerard Vergés (Tortosa, 1931 – 2014)

Completando la actuación realizada en la Plaza San Juan, en el solar de la casa natal de Felipe Pedrell, se ejecutó la segunda actuación de la Plaza. En este caso, después de valorar varias opciones, se optó por utilizar una fotografía de la misma plaza, realizada entre 1920 y 1930. En aquella época la plaza se llamaba plaza del Replà, el retrato capta la fiesta del reparto del tonto, una celebración centenaria que así retrataba el folklorista Juan Moreira (1878 -1951) en un poema de 1928 (en catalán):

“Mirévoles bé, són elles. Són les belles sacristanes! Flos del jardí de la Cinta, al món no ni han de més guapes, ni en mes rumbo i més salero, més gràcia i més recatades. Tenen de les andaluces lo garbo, sal i donaire, la dolçesa del parlá li envejen les valencianes, i cares de tortosina, sols ne vereu entre ‘ls angels… Van vestides de pagesa, de pagesa de les d’antes. Van a reparti ‘l panoli. Mireules les arracades, les falsetes, la gandaya, lo delantal, les sabates, lo justillo, la panera, lo mocadoret, les calses, tot és propi, tot s’ajusta, tot servix per da realçe a sa bellesa i bon gust, en quins sentiments ya naixen. Sedes, or, velluts, pintilles, tot lo hermós, sembla que’s fase, sols, perquè les tortosines, quan van al panoli hu gasten».

Como explica el Diario de Tarragona: Según l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre (Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Tierras del Ebro) el reparto, que se pagaba con la voluntad, servía hace décadas para financiar, con el dinero recogido, parte de las fiestas.  El panoli en sus variantes puede generalizarse como una pasta redonda hecha al horno con una masa de harina, azúcar, aceite de oliva, anís y ralladura de lima. 

More
articles