Memòria col·lectiva. Pintem per recuperar-la, reivindicar-la i celebrar-la

Visibilitzar i realçar

per mitjà d’intervencions murals a l’espai públic, els episodis propis de la memòria col·lectiva de cada comunitat.

Construïr

des de l’acció local, un mapa global de la memòria col·lectiva popular amb Murs de Bitàcola.

Registrar i “mapejar”

amb les intervencions arreu del territori, la pluralitat i riquesa del patrimoni memorial i la memòria col·lectiva.

  • Usar la cultura i l’art urbà com una eina de cohesió social i pedagògica que contribueixi a la construcció i enfortiment de la pròpia identitat per mitjà de recuperar la nostra història.

  • Difondre i apropar l’art urbà com una disciplina transformadora, capaç de dignificar l’espai públic i aportar valors positius als individus i les comunitats.

  • Recuperar l’espai públic com un espai viu amb/de/per les col·lectivitats, un entorn d’intercanvi, enriquiment i reflex de les inquietuds i necessitats de la seva ciutadania.

  • Materialitzar amb intervencions artístiques tots aquells processos participatius que revisen, reivindiquen i difonen el patrimoni no tangible que és la memòria.

  • Aportar material pedagògic a la comunitat educativa de l’entorn. Les intervencions de Murs de bitàcola resulten un esdeveniment pròxim a l’alumnat que incentiven un ampli ventall d’activitats educatives

  • Crear un mapa de murals que projecti una visió de conjunt de tots i cadascun dels fragments i episodis de la memòria, possibilitar itineraris on els murals il·lustrin la història en els escenaris que va succeir.

Com treballem la memòria col·lectiva

Una de les premisses bàsiques que fonamenten el projecte Murs de bitàcola és respectar i atendre les necessitats i característiques de cada comunitat amb qui treballa. Per tant, és totalment intrínsec al projecte no establir protocols de treball rígids i preestablerts.

Murs de Bitàcola és una eina adaptable a cada indret, a cada realitat sociocultural, amb capacitat per proposar diverses accions segons les necessitats. Aquest projecte pot ser el detonant i punt de partida d’aquests processos, o la culminació de les iniciatives i activitats prèvies tals com xerrades i formació sobre episodis de la història, creació d’arxius fotogràfics digitals comunitaris o processos participatius, així com una activitat cultural que se sumi a les dinàmiques i activitats existents de cada lloc (projectes institucionals, campanyes culturals o reivindicatives…).

El procés de treball

Quins episodis, fets, grups socials, de la memòria local seran els protagonistes del mural? Com s’obté el material documental? (Arxius locals, material personal, fonts bibliogràfiques o web, participació ciutadana…)
On es pintarà el mural? Quines característiques té i quins detalls tècnics imposa (permisos, materials, grues elevadores…) Es realitzarà alguna acció complementària al mural? Si és així quina, qui la durà a terme i com serà? (Creació d’un dossier que reculli i documenti el projecte. Feina prèvia amb la comunitat per dinamitzar i ampliar les accions, tals com xerrades, accions participatives o creació de fons de memòria visual comunitaris).
Murs de bitàcola formalitza la proposta gràfica, el disseny del mural definitiu és consensuat amb l’entitat que realitza l’encàrrec.

El mural és dut a terme per l’artista urbà Roc Blackblock de manera individual.

Perquè ho fem

Les característiques que s’imposen, de forma inexorable i massa sovint descontrolada, en les societats actuals (hiperconnectivitat, immediatesa, entorns urbans en constant creixement i desenvolupament…), no permeten tenir una dimensió històrica dels nostres hàbitats, les nostres comunitats ni les nostres pròpies individualitats.

L’entorn, a poc a poc, es transforma en un espai de consum, perd els seus orígens i la seva dimensió humana. L’art a l’espai públic esdevé un article més de consum, ornamental i buit de contingut, amb cada vegada menys vincles reals amb la ciutadania. La història i la memòria evolucionen en l’imaginari col·lectiu com una disciplina de grups especialitzats, aïllada del dia a dia de la societat.

Davant aquesta tendència, el projecte Murs de bitàcola esdevé una eina a l’abast de les comunitats per, a través de l’art, la cultura i la participació, reflexionar i fixar la memòria col·lectiva en l’espai públic. Murs de bitàcola vol donar la veu a la ciutadania en l’espai públic.