Bombes d’impunitat

La Garriga, Barcelona, 2017

Garantia de no repetició, reconeixement, reparació.

La campanya “Bombes d’impunitat” treballa pel restabliment de la veritat sobre les atrocitats de la Guerra Civil, per justícia i respecte envers les víctimes. Bombardejos massius sobre població civil, població en retirada, hospitals, com els que van cometre l’Aviazione Legionaria i la Legió Condor han quedat impunes. Els quaranta anys de dictadura van esborrar les veus crítiques i possibles denúncies de les violacions dels drets humans internacionals i els drets de guerra. Des d’aleshores mai, ni a Itàlia ni a Espanya, els governs democràtics han fet cap acte de reconeixement, disculpa o reparació, efectuant una invisibilització i blanqueig d’aquests episodis.

More
articles