Recursos

Per aplicar un recurs, còpia el recurs des de la icona del llapisset i enganxa el recurs a la pàgina o a l’element de portafoli que estiguis treballat.

Botó de més informació

Permet mostrar un text amagat apretant sobre l’enllaç “Més informació”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Acordió de blocs de text

Permet tenir diversos blocs de text amagats i que apareixin apretant sobre cada un dels títols de cada bloc. Per defecte, el primer bloc sempre està obert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.