La festa dels Traginers

Balsareny, Barcelona, 2018

Els traginers eren aquells qui transportaven mercaderies, amb animals de càrrega d’uns pobles a altres, feien una labor de comunicació i difusió de notícies important, ja que els pobles sovint estaven força aïllats.

Balsareny, al bell mig de Catalunya, punt mitjà entre el Sud de França i les planes de la Catalunya Central, era creuat per diversos camins de ferradura, alguns d’ells són vies comarcals o autovies com la C16. El riu Llobregat marcava el camí de la ruta, al voltant del qual es trobaven pobles, masos i ciutats. Amb la motorització dels transports els traginers van desaparèixer.

La Festa dels Traginers de Balsareny està documentada des de finals del segle XIX, i fou restaurada el 1943, fou declarada Festa d’Interès Turístic Nacional a l’estat espanyol el 1970, Festa Tradicional d’Interès Nacional a Catalunya l’any 1999, i el 2010 passà a formar part del catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Actualment hi assisteixen entre 20.000 i 25.000 persones i és una referència absoluta de preservació dels costums i oficis antics.

L’any 2018, amb motiu del 75è aniversari de la represa de la Festa s’encarregà un mural que en deixés constància. Amb les fotografies històriques facilitades per l’organització de la Festa i les mateixes fotografies de la Festa en què són molts els que es vesteixen amb les robes tradicionals dels traginers, es va buscar copsar una imatge el més veraç possible d’aquest personatge de les nostres terres.

More
articles