Milicianes, Unitat contra el Feixisme i el Racisme

Barcelona, 2013

Feixisme mai més!

L’any 2012 va obrir-se al barri del Clot de Barcelona el Casal Tramuntana, un espai de trobada de gent d’ideologia feixista i racista. Les organitzacions i associacions del barri del Clot van engegar una forta campanya de rebuig al casal exigint-ne el tancament. La plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, que nasqué com a moviment horitzontal, amb moltes sensibilitats i posicionaments diversos, però amb el consens de lluitar contra el racisme i el feixisme, activà una forta campanya contra el Casal Tramuntana. Davant la proposta de realitzar un mural per la campanya, l’Artista Roc Blackblock suggerir usar la cita de “el poble que no recorda la seva història està condemnat a repetir-la” i pintar referències als refugiats republicans i a les milícies antifeixistes. Per aquelles dates s’estava preparant el mural de la Kasa de la Muntanya i es va aprofitar el material preparat per pintar el mural del Clot.

El poble que oblida la seva història està condemnat a repetir-la

Davant la proposta de realitzar un mural per la campanya, l’artista Roc Blackblock va suggerir usar la cita “el poble que no recorda la seva història està condemnat a repetir-la” i pintar referències als refugiats republicans i a les milícies antifeixistes. Per aquelles dates s’estava preparant el mural de la Kasa de la Muntanya i es va aprofitar el material preparat per pintar el mural del Clot.

Pocs dies després que el mural fos pintat, aquest va ser sabotejat per membres del Casal Tramuntana, restaurat tot seguit per l’artista i tornat a sabotejar, aquests fets es van viralitzar i van reforçar el rebuig al Casal Tramuntana i les seves activitats. Tots els detalls d’aquesta lluita mural la podeu trobar relatada en aquest article de Roc Blackblock, amb fotografies dels diversos sabotatges, així com les reaccions i reparacions de l’artista.

El Casal tancà definitivament el 2015 gràcies al rebuig de tota la comunitat.

More
articles