Parees, Centenario del Casino de Trubia

Trubia, Asturies, 2018

Centenario del Casino de Trubia.

Forjando comunidad.

En el marc del “Parees, Festival de intervención mural de Oviedo”, es va proposar la realització d’una actuació a la localitat de Trubia (pertanyent al consell d’Oviedo) que commemorés el centenari del Casino. La ubicació del poble al marge de la confluència dels rius Nalón i Trubia i única entrada al “Valle del Oso” la convertí en l’emplaçament perfecte per la indústria. L’accés il·limitat a l’aigua, el riu com a via de transport des de les mines, l’entorn boscós que proveïa de llenya, la vall tancada que facilitava la defensa… tots aquests aspectes van fer que el 1794 s’escollís Trubia com a seu de la “Fábrica Nacional de Armas”. El poble esdevingué una colònia de treballadors, famílies i comerços associats a la fàbrica. La fàbrica resultà ser una indústria de referència, no només en l’àmbit nacional, sinó també europeu. Per altra banda, la fàbrica donà singularitat al poble, que al segle XIX ja comptava amb teatre, Casino, escola d’idiomes, coral, banda de música, equip de futbol i centres educatius que van formar especialistes industrials reconeguts i valorats arreu.

Gràcies a les gestions del Parees, vam poder contactar amb veïns del poble que ens van il·lustrar i orientar sobre la idiosincràsia del poble i del Casino, que aquell any complia el seu Centenari. El Casino de Trubia fou un aglutinador d’activitats socials i culturals importantíssim, un espai de trobada i cohesió de la comunitat, que allotjava la banda i altres entitats socials, lúdiques i culturals. Aquestes característiques són les que es van reflectir en el mural, així com el referent a la foneria i siderúrgia, primers estadis de tot el que es produïa a la localitat.

Gràcies a les gestions del Parees, vam poder contactar amb veïns del poble, que ens van il·lustrar i orientar sobre la idiosincràsia del poble i del Casino, que aquell any complia el seu Centenari. El Casino de Trubia fou un aglutinador d’activitats socials i culturals importantíssim, un espai de trobada i cohesió de la comunitat, que allotjava la banda i altres entitats socials, lúdiques i culturals. Aquestes característiques són les que es van reflectir en el mural, així com el referent a la foneria i siderúrgia, primers estadis de tot el que es produïa a la localitat.

More
articles